Partija
32/35/2/20
Kultura:
Ječam
Sorta:
BC Vedran
Kategorija:
C-2