Partija
32/35/4/20
Kultura:
Ječam
Sorta:
BC Vedran
Kategorija:
C-2