Partija
32/37/1/20
Kultura:
Ječam
Sorta:
Valerie
Kategorija:
OS