Partija
32/38/1/20
Kultura:
Ječam
Sorta:
Valerie
Kategorija:
C-2